ข่าว สัง คม สังคมไร้เงินสด ! “เดนมาร์ก” ไม่มีคดีปล้นธนาคารแม้แต่ครั้งเดียว

ข่าว สัง คม    ตัวอย่างข่าวสังคม     ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น     ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย     ข่าวเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน     ข่าวสังคมออนไลน์      ข่าวปัญหาสังคม 65     ข่าวปัญหาสังคม สั้นๆ     ข่าวสังคมวัฒนธรรม

 

 

ข่าว สัง คม การปล้นธนาคารกลายเป็นอดีตไปแล้วสำหรับเดนมาร์ก ตัวอย่างข่าวสังคม ที่เป็นประเทศสังคมไร้เงินสด เนื่องจากประเทศในกลุ่มนอร์ดิกแห่งนี้ สร้างสถิติใหม่ โดยมีเหตุปล้นธนาคารเหลือ 0 ในปี 2565 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า อาชญากรไม่เข้าธนาคารสาขาย่อยต่างๆ เพื่อปล้นเงินอีกต่อไป เนื่องจากสังคมใช้เงินสดลดลง ผลักดันให้ธนาคารลดค่าใช้จ่าย โดยการระงับบริการเงินสดในหลายสาขา ข้อมูลจากไฟแนนซ์เดนมาร์ก กลุ่มอุตสาหกรรมสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เผยว่า ปี 2565 เดนมาร์กมีเหตุปล้นธนาคารเพียงครั้งเดียว

ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น

ซึ่งลดลงจากเหตุปล้น 222 ครั้ง ในช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากธนาคารกลาง ระบุว่า ชาวเดนมาร์กใช้บัตรต่างๆ และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน ทำให้การถอนเงินสดลดลงถึง 75% ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ข่าวปัญหาสังคม วัยรุ่น และไฟแนนซ์เดนมาร์ก เผยว่า เดนมาร์กมีธนาคารเพียง 20 สาขาเท่านั้น ที่มีเงินสดให้บริการ เมื่อเงินสดหายไปจากธนาคาร โจรจึงเล็งเป้าหมายไปที่ตู้กดเงินอัตโนมัติหรือตู้เอทีเอ็ม จนทำให้เหตุปล้นตู้เอทีเอ็มสูงสุดถึง 18 ครั้งในปี 2559 และลดลงเหลือ 0 ครั้ง จากการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี

ข่าว สัง คม

ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย

หากย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมา การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยถือว่ามีค่อนข้างน้อย ด้วยอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเข้ามาในช่วงปี 2538 นั้น ความเร็วของระบบยังรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไม่มากนัก ข่าวเกี่ยวกับสังคมไทย รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยยังไม่รัดกุม การใช้อินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นจึงเป็นเรื่องของความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้การใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมา และหมายถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ข่าวเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน

ดังจะเห็นได้จากจำนวนการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนส่วนใหญ่ที่เริ่มจะมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ข่าวเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รูปแบบการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการจับจ่ายมากยิ่งขึ้น

ข่าว สัง คม

ข่าวสังคมออนไลน์

เพราะธนบัตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งต่อเชื้อโรคจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้การเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็ว ข่าวสังคมออนไลน์ ประชาชนเกิดความตื่นตัวเพื่อเรียนรู้การใช้งาน ทำความเข้าใจและปรับตัว อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างกับบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงและขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีคำแนะนำการใช้งานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ข่าวปัญหาสังคม 65  เพื่อการปรับเปลี่ยนมาใช้การชำระเงินผ่านระบบแทนเงินสด แคชเลส โซไซตี้ (Cashless Society) หรือสังคมไร้เงินสด

ข่าวปัญหาสังคม 65

สังคมที่คนไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและจ่ายเงินสดกันอีกต่อไป ข่าวปัญหาสังคม สั้นๆ แต่เปลี่ยนมาใช้การจ่ายเงินด้วยระบบรูปแบบต่าง ๆ แทน เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code จ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร, การโอนเงินระบบ PromptPay, การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ Mobile Banking ตั้งแต่ปี 2560 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของไทยและระหว่างประเทศ ข่าวสังคมวัฒนธรรม เพื่อใช้ระบบการชำระเงินแบบ QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกผ่านระบบ Mobile Banking เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด หรือ แคชเลส โซไซตี้ ข่าว สัง คม

 

 

ขอบคุรเครดิต  bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ