สังคมธุรกิจ โจทย์ใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคต

สังคมธุรกิจ  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร   แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม   ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย   ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ   ธุรกิจเพื่อสังคม คือ   ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

 

 

 

สังคมธุรกิจ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดงาน “THAILAND 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” เปิดเวทีสัมมนา โดยเชิญผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ มาถ่ายทอดมุมมองต่าง ๆ ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง ทั้งที่เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัล  และการจะทำอย่างไรที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในบ้านเรามากขึ้น ย้ำ 6 เมกะเทรนด์ท้าทาย “ศุภชัย เจียรวนนท์” บิ๊กกลุ่มทรู ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงความท้าทายของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยว่า ประกอบไปด้วย 6 เมกะเทรนด์ คือ

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Capital) ผู้นำทั่วโลกต่างหวังการเข้าถึงองค์ความรู้ ระบบ e-Commerce ตลาดที่มีความโปร่งใสจะลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาส Digital Transformation ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร การเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การตั้งเป้าไปสู่ Net Zero และ Zero Waste ทำให้โลกอยู่ในภาวสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

การเผชิญหน้ากับเงินเฟ้อขั้นรุนแรง (High Inflation) จากโควิดทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ปิดกั้นระบบการค้า และการเดินทางระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก้าวสู่ยุค 2 ขั้วอำนาจ แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม เกิดทางเลือกของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่พลังงาน เงินตรา และเทคโนโลยี เกิดโลกสองขั้ว (Bipolar World) ด้านสุขภาพ การแพร่ระบาดของโควิดทำให้โลกตระหนักรู้ และนำทุนมหาศาลขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขและการแพทย์

 

สังคมธุรกิจ

 

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

อย่างไรก็ตาม หากมองพัฒนาการของเศรษฐกิจจากยุค 1.0 ถึง 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการถ่ายเทข้อมูล จะเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริษัทซอฟต์แวร์ต่าง ๆ กลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกยุคนี้ แต่ถ้ามองไปไกล ๆ ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย จะพบว่าสิ่งที่มาทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ทอง น้ำมัน เงินตรา หรือ “ข้อมูล” ล้วนผูกอยู่กับ “เทคโนโลยี” ดังนั้นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและส่งออกเทคโนโลยีได้จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

เทคโนโลยีพลิกโฉมประเทศ “เทคโนโลยี” จึงกลายเป็น ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ “ทอง หรือน้ำมัน” ยุคใหม่ ที่ต้องมาจัดการข้อมูลมหาศาล ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในยุคเศรษฐกิจ 5.0 ในอนาคตต้องผสมผสานไปกับเรื่องสุขภาพและความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด และหนีไม่พ้น Digital Transformation เช่น Smart School ทำให้เด็กเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการคัดกรองคอนเทนต์ที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะแรงงานในอนาคต ธุรกิจเพื่อสังคม คือ (Future Workforce) การส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีการอัพสกิล/รีสกิล พนักงาน ให้มีระดับ Skill ที่เขียนซอฟต์แวร์ได้ ไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 3.9 ล้านคนของคนวัยทำงาน

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ

ประธานสภาดิจิทัลฯกล่าวด้วยว่า อีกเรื่องที่ใหญ่มากคือความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสงคราม ภาวะคอขวดด้าน Logistic ของโลก ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง ตลอดจนเรื่องการกักตุนของแต่ละประเทศ ทำให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แต่ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงเป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว การก้าวขึ้นเป็นฮับด้านความมั่นคงทางอาหารได้ เป็นโอกาสที่ใหญ่มาก แต่ต้องทำทรานส์ฟอร์มการเกษตร นำเทคโนโลยี Smart Farming, Industrialization การเพาะปลูก ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทำระบบ Supply Chain ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่ให้โลก สังคมธุรกิจ

 

 

ขอบคุณเครดิต  prachachat.net

ข่าวแนะนำ