อาชญกรรมในไทย ‘อัพเดท’ สยบแก๊งเหิม ‘ปราบโจรไอที’ ใกล้ข้ามปี ‘ถึงไหน??

อาชญกรรมในไทย ข่าวอาชญากรรมออนไลน์  ข่าวอาชญากรรม ช่อง7 วัน นี้  ข่าวฆารตกรรมโหด วันนี้  คดีอาชญากรรม  ข่าวฆารตกรรมโหด 2564 อาชญากรรม สาเหตุ  อาชญากรรมคือ  อาชญากรรม มีอะไรบ้าง อาชญากรรมล่าสุด ดูข่าวอาชญากรรมล่าสุด อาชญากรรมวันนี้  ดูข่าวอาชญากรรม  ปัญหาอาชญากรรม ข่าวฆารตกรรมโหด 2564

 

อาชญกรรมในไทย

 

อาชญกรรมในไทยไม่ว่าจะ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมข่าวอาชญากรรมออนไลน์  หลอกให้รักแล้วตุ๋นเงิน หลอกลวงให้ลงทุน แสวงหาประโยชน์ทางเพศบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง แพร่ข่าวปลอม (Fake news)…เหล่านี้เป็นปัญหาที่ “อื้ออึงต่อเนื่อง”“มีเหยื่อเสียหายสูญเสียจำนวนมาก!!”ทั้งนี้ จากการที่มีประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก อันสืบเนื่องจากการที่มีบุคคล กลุ่ม-แก๊ง ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมคือ  รวมถึงกรณีการหลอกลวงในรูปแบบที่ถูกเรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อาชญากรรมล่าสุดกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยภาครัฐนั้น ในช่วงท้ายปลายปี 2565 นี้ก็มีรายงานว่า ทางรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ได้สั่งการเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ปัญหาทุกรูปแบบ

 

อาชญกรรมในไทย

ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ 

การแก้ไขและป้องกันปัญหานี้… ข่าวอาชญากรรม ช่อง7 วัน นี้  ก็มีรายงานว่า ดูข่าวอาชญากรรมล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม ในทุกมิติ เพื่อที่จะให้นโยบายปราบปรามนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น มุ่งไปสู่การ “ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”ก่อนอื่นมาโฟกัสที่กรณี “ข่าวปลอม–เฟคนิวส์ (Fake news)” ที่ก็มีส่วนที่มุ่ง หลอกลวง-สร้างความเสียหายแก่ประชาชนอาชญากรรม มีอะไรบ้าง กับกรณีนี้ในไทยได้มีการผลักดัน ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) เป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย

 

ข่าวอาชญากรรม ช่อง7 วัน นี้

ที่อาจ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอาชญากรรมวันนี้ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จ รวมถึงมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะด้วยช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 ได้มีการรับแจ้งเบาะแสข่าวฆารตกรรมโหด วันนี้ และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม โดยมีข้อความที่ต้องคัดกรองจำนวน 942,821,174 ข้อความ มีข้อความที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด 39,346 ข้อความ และหลังจากคัดกรองก็พบข้อความ จำนวนเรื่อง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ทั้งหมด 19,065 เรื่อง ช่องทางที่มีการพบเบาะแส “เฟคนิวส์-ข่าวปลอม” มากที่สุดอันดับ 1 คือ… Social Listening Tools 99.89% รองลงมาคือ Line Official 0.10%, Twitter 0.01% ในขณะที่ Facebook 0.00% และ Official Website ก็ 0.00%

 

 

 

 

 

ข่าวฆารตกรรมโหด วันนี้ 

ถัดมาที่ “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” จะชวนดู-ชวนโฟกัส คือ…คดีอาชญากรรม การ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ตามนโยบายรัฐบาล และการ เร่งแก้ไขปัญหา “ฉ้อโกงประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์” โดยในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)ดูข่าวอาชญากรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการ ซึ่งล่าสุดมีการหารือโดย พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติในการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลือ…จะเยียวยาผู้เสียหายให้เสร็จใน 3 เดือนและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงดีอีเอส ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

อาชญกรรมในไทย

 

คดีอาชญากรรม

และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวฆารตกรรมโหด 2564โดยในการประชุมได้มีการระบุถึงผลการดำเนินงานตาม “มาตรการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงทางออนไลน์” ซึ่งที่สำคัญ ๆ ได้แก่… 1.การเสนอร่าง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหาอาชญากรรม ที่จะทำให้ ธนาคารสามารถแก้ไขปัญหากรณีพบพฤติกรรมที่ต้องสงสัย โดยสามารถระงับพฤติกรรมดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรก่อนกระทบในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางดีอีเอสได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว 2.การ แจ้งเตือนภัยออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 3.การ แก้ไขปัญหาการยืนยันตัวตนใน Mobile Application 4.การ ดำเนินการกับผู้ครอบครองซิมโทรศัพท์จำนวนมากและที่ไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามระบบ …เหล่านี้เป็นมาตรการที่น่าตามดู

 

อาชญกรรมในไทย

ข่าวฆารตกรรมโหด 2564

ขณะที่การดำเนินการ ดำเนินคดี ที่เกิดขึ้นแล้วในปี 2565 นี้ กับสถิติ ณ ก่อนกลางเดือน ธ.ค. ที่สำคัญ ๆ ได้แก่… อาชญากรรม สาเหตุปิดกั้นข้อความ SMS/โทรฯ หลอกลวง 94,043 หมายเลข และ ดำเนินคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 46 คดี มีการ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 60 รายข่าวฆารตกรรมโหด 2564มีการ อายัดบัญชีม้า 47,245 บัญชี และ ปิดกลุ่มโซเชียลมีเดียซื้อขายบัญชีม้า 8 กลุ่ม มีการ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุน-ระดมทุนออนไลน์ 562 คดี มีการ ดำเนินคดีพนันออนไลน์ 287 คดี และ ปิดกั้นเว็บไซต์พนัน 1,691 เว็บไซต์ รวมถึงมีการ ดำเนินคดีการหลอกลวงซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ 246 คดี ด้วย เหล่านี้คือ “อัพเดทปราบอาชญากรรม”กรณี “ที่โยงช่องทางเทคโนโลยี-ไอที”ที่ก็ “ยังต้องบูรณาการ-เข้มข้ามปีอาชญกรรมในไทย

ขอบคุณเครดิต www.dailynews.co.th

ข่าวแนะนำ