ข่าว สัง คม สังคมไร้เงินสด ! “เดนมาร์ก” ไม่มีคดีปล้นธนาคารแม้แต่ครั้งเดียว

การปล้นธนาคารกลายเป็นอดีตไปแล้วสำหรับเดนมาร์ก ตัวอย่างข่าวสังคม ที่เป็นประเทศสังคมไร้เงินสด เนื่องจากประเทศในกลุ่มนอร์ดิกแห่งนี้ สร้างสถิติใหม่ โดยมีเหตุปล้นธนาคารเหลือ 0 ในปี 2565 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก

ข่าว สัง คม กว่า 100 วันประท้วงอิหร่าน กับสังคมที่ “มิอาจกลับเป็นดังเดิม”

การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในอิหร่าน นับแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979 ได้ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 100 วันแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงจะสั่นคลอนอำนาจรัฐ แต่ยังสร้างความสูญเสียใหญ่หลวงให้ประชาชนอิหร่าน ตัวอย่างข่าวสังคมสำนักข่าวของนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน