ข่าว สัง คม สังคมไร้เงินสด ! “เดนมาร์ก” ไม่มีคดีปล้นธนาคารแม้แต่ครั้งเดียว

การปล้นธนาคารกลายเป็นอดีตไปแล้วสำหรับเดนมาร์ก ตัวอย่างข่าวสังคม ที่เป็นประเทศสังคมไร้เงินสด เนื่องจากประเทศในกลุ่มนอร์ดิกแห่งนี้ สร้างสถิติใหม่ โดยมีเหตุปล้นธนาคารเหลือ 0 ในปี 2565 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก