แป้งของผู้ใด?ป.ป.ส.ยึดเฮโรอีนซุกตาชั่ง 18 โลตั้งแต่ 1 มกราคม ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา สามารถจับสารเสพติดรวมค่าถึง4,000 ล้านบาท

คาบริษัทขนส่ง พบซุกในตาชั่ง เตรียมส่งออกประเทศออสเตรเลีย ด้านเลขาฯ ป.ป.ส. ระบุ ที่ผ่านมามักซุกเครื่องยนต์ เครื่องทำเบเกอรี่ และหมอนยางพารา 16 มีนาคม 2566 14:03 น. อาชญากรรม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายวิชัย ไชยมงคล